हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री (2nd Episode Salyan)

सल्यानमा छायाङ्कन गरिएकाे हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमकाे दाेश्राे भाग ।