जनसेनाकाे कमाण्डरका रूपमा जनयुद्धका क्रममा सैन्य याेजनाकाे व्रिफिङ्ग

महान जनयुद्धका क्रममा सैन्य याेजनाकाे वारेमा व्रिफिङ्ग गर्दै ।